Úvod

Portál prezentuje v elektronické formě hlavní výsledky a závěry projektu Datová a informační základna hodnocení objemu a kvality péče v městských nemocnicích.

Základním cílem projektu bylo vytvořit dlouhodobě udržitelnou a snadno aktualizovanou datovou základnu hodnocení péče v Úrazové nemocnici v Brně a v Nemocnici Milosrdných bratří. Mapování hospitalizační péče, její indikace a rovněž zdrojů epidemiologické a léčebné zátěže bylo naplánováno ve zmíněných zařízeních tak, aby mohlo být provedeno interně, tedy formou zpracování zabezpečených dat jejich informačních systémů.

Sekundárním cílem projektu bylo vybudování informační platformy, která umožní srovnávací hodnocení (benchmarking) pozice městských nemocnic v Brně, a to na mapě hospitalizační péče Brna a v Jihomoravském kraji obecně.